Painted by Nagasawa Rosetsu,inscription by Nakai Shoen / Shojo