null
Catalogue

The catalogue of our latest collecion of Japanese antique art works are issued annually.
We offer it for free. Please fill in the ‘Order Form‘ below or email us to require.

Our latest catalog”Vol.18″ is now available for download.
Click the button below to download the PDF.
Please take a look.

Catalogue Vol,18

Issued in April 2024

<Artists>
Maruyama Okyo, Soga Shohaku, Ishikawa Gengaku, Yura Kizan, Ganku, Mori Sosen, Nagasawa Rosetsu, Kikuchi Hobun, Uragami Gyokudo, Nukina Suou, Kakutei, Tatsuno Kimiyoshi, Takuan Soho, Unkoku Toeki, Kano Eino, Kano Tan’yu, Kano Tsunenobu, Kano Yasunobu, Kano Naonobu, Kano Seisen’in, Hanabusa Itcho, Shiba Kokan, Kikuchi Gozan, Kodama Teiryo, Imamura Sanpo, Kakizaki Hakyo, Hijikata Torei,Nemoto Yuga, Koike Kyokko, So Shikou, Masuda Kyuboku, Rai San’yo, Uragami Shunkin, Tanomura Chokunyu, Watanabe Kazan, Nishimura Nangaku, Yamamoto Baiitsu, Takamori Saigan, Nakabayashi Chikuto, Okamoto Shuki, Tsubaki Chinzan, Ko Kaho, Ou Yabai, Tetsuo Somon, Sugai Baikan, Murayama Hanboku, Saito Kian, Goshun, Okamoto Toyohiko, Kino Baitei, Watanabe Nangaku, Yoshimura Koukei, Ohara Donshu, Tanaka Jikka, Kawada Shoryu(Shoryo), Tatebe Ryotai, Shibata Zeshin, Kawanabe Kyosai, Hishida Shunso, Yokoyama Taikan, Kimura Buzan, Shimomura Kanzan, Saigo Kogetsu, Kawai Gyokudo, Takeuchi Seiho, Konoshima Okoku, Tsuji Kako, Hashimoto Kansetsu, Murakami Kagaku, Tsuchida Bakusen, Nishiyama Suisho, Nishimura Goun, Tomioka Tessai, Kono Bairei, Imao Keinen, Watanabe Seitei, Kawabata Ryushi, Hirai Baisen, Kurihara Gyokuyo, Kobayakawa Kiyoshi, Tanikado Hisaharu, Araki Jippo, Fujiyama Kakujo, Araki Kanpo, Araki Kan’ichi, Odake Chikuha, Odake Kokkan, Ito Keisui, Neagari Tomiji, Komuro Suiun, Yamada Kaido, Kono Shuson, Kodama Katei, Yamada Shinzan, Yazawa Gengetsu, Arai Kanpo, Ogawa Usen, Nagai Ikka, Shimazaki Ryuu, Tokuoka Shinsen, Emperor Go-Kashiwabara, Takeda Shingen, Takeda katsuyori, Tenkai, Sen no Rikyu, Hosokawa Sansai, Ryokan, Jiun Sonja, Sengai Gibon, Tomita Keisen, Miwada Beizan, Kumazawa Banzan, Dokutan Shokei of Oubaku, Mokuan Shoto (Mu’an), Yosa Buson, Sakai Hoitsu, Miura Baien, Takano Choei, Katsu kaishu, Kanbara Tozan, Tokugawa Yoshinobu, Sakai Tadaaki, Matsudaira Katamori, Eto Shinpei, Soejima Taneomi, Shibusawa Eiichi, Inukai Bokudo, Shimazu Nariakira, Yamamoto Isoroku, Matsusita Konosuke, Tojo Hideki, Natsume Soseki, Suda Kokuta, Ikegami Shuho, Hirata Goyo, Sanada Masayuki

Back Number

Request Catalogue

Your name(Required)
Post code
Address(Required)
Phone number(Required)
Email address(Required)
your age
under 20 years20-29 years30-39 years40-49 years50-59 years60-69 years70 years and above
Occupation
Artists or genre you are interested in
Comments
Please answer the easy question