null
Catalogue

The catalogue of our latest collecion of Japanese antique art works are issued annually.
We offer it for free. Please fill in the ‘Order Form’ below or email us to require.

(Download period: until the end of June 2022)

Catalogue Vol.14

Issued in April 2022

<Artists>
Maruyama Okyo, Mugaku Souen, Enman’in Yujo, Shibayama Mochitoyo, Rikunyo Jishu, Nagasawa Rosetsu, Soga Shohaku, Mori Sosen, Ganku, Hirose Hakuen, Tani Buncho, Ito Jakuchu, Rai Shunsui, Botanka Shohaku, Kano Tan’yu, Kano Kagenobu, Kano Tsunenobu, Kano Chikanobu, Hanabusa Itcho, Sakai Hoitsu, Kano Seisen’in, Uragami Gyokudo, Ike Taiga, Nakabayashi Chikuto, Yamamoto Baiitsu, Okamoto Shuki, Tsubaki Chinzan, Kawata Shoryu (Shoryo), Suzuki Kiitsu, Kino Hironari, Kawada Teskisai, Hirose Taizan, Kakizaki Hakyo, Matsumura Keibun, Kishi Chikudo, Kishi Renzan, Tosa Mitsukiyo, Watanabe Nangaku, Gessen, Shiokawa Bunrin, Unshitsu, Yoshimura Koukei, Komai Genki, Motoi Norinaga, Mochizuki Gyokusen, Mori Tetsuzan, Teramatsu Kunitaro, Watanabe Seitei, Kobayashi Kokei, Hashimoto Gaho, Nakamura Teii, Shima Seien, Kitani Chigusa, Kajiwara Hisako, Kawanabe Kyosui, Kawai Gyokudo, Shimomura Kanzan, Suzuki Kason, Terasaki Kogyo, Ishizaki Koyo, Fusen Tetsu, Odake Chikuha, Fukui Kotei, Hirota Hyakuhou, Tachibana Unga, Munakata Shiko, Kainosho Tadaoto, Kanashima Keika, Tomioka Tessai, Tomioka Haruko, Taniguchi Kokyo, Kimura Buzan, Wakasa Seigyo, Hirafuku Suian, Oka Bunto, Kikuchi Yosai, Takeuchi Seiho, Noguchi Shohin, Togo Chui (Shigekata), Tokugawa Yoshinao, Tokugawa Ietsuna, Ii Naosuke, Uesugi Yozan, Sengai Gibon, Takuan Soho, Kogetsu Sogan, Jiun Sonja, Mokuan Shoto, Kosen Shoton, Essan Doshu, Hatta Kadou, Emperor Go-Komyo, Matsuo Basho, Abe Masayasu, Yamada Hokoku, Watanabe Kazan, Katsu Kaishu, Enomoto Takeaki, Shogaki Tekisho, Ono Tamehachi, Takasugi Shinsaku, Kido Takayoshi, Iwakura Tomomi, Inukai Bokudo, Fujii Tatsukichi, Ishihara Kanji, Tojo Hideki, Masaoka Shiki, Yamamoto Kugai, Ishikawa Kyuyo, Aizu Yaichi, Yosa Buson, Otani Kozui, Asakura Fumio, Kosugi Hoan, Shimizu Kosho, Hirata Goyo, Maekawa Bunrei

Back Number

Request Catalogue

Your name(Required)
Post code
Address(Required)
Phone number(Required)
Email address(Required)
your age
under 20 years20-29 years30-39 years40-49 years50-59 years60-69 years70 years and above
Occupation
Artists or genre you are interested in
Comments
Please answer the easy question