Catalogue Vol,16

Issued in April 2023

<Artists>
Nagasawa Rosetsu, Yosa Buson, Ito Jakuchu, Maruyama Okyo, Matsumura Keibun, Mugaku Soen, Okamoto Toyohiko, Ohara Donshu, Minagawa Kien, Nakamura Hochu, Kakizaki Hakyo, Hanabusa Itcho, Ko Sukoku, Uragami Gyokudo, Kano Shosen’in, Tanomura Chikuden, Tani Buncho, Kano Yasunobu, Kano Chikanobu, Okamoto Shuki, Yamamoto Baiitsu, Nakabayashi Chikuto, Satake Eiryo, Kumashiro Yuhi, Katayama Yokoku, Satake Eikai, Kaneko Kinryo, Hirowatari Ganpi(Koshu), Raiho of Obaku, Oki Ichiga, Haruki Nanmei, Kikuchi Gozan, Sakuma Shozan, Nukina Suou, Nemoto Yuga, Nozaki Shin-ichi, Ukita Ikkei, Shiokawa Bunrin, Kishi Renzan, Kishi Chikudo, Nakajima Raisho, Kono Bairei, Nishiyama Hoen, Hine Taizan, Tetsuo Somon, Asai Ryuto, Kawanabe Kyosai, Kano Sosen, Cho Gessho, Shibata Zeshin, Okuhara Seiko, Tanomura Chokunyu, Imao Keinen, Yamauchi Tamon, Shimomura Kanzan, Saigo Kogetsu, Kimura Buzan, Yamada Keichu, Takeuchi Seiho, Tomita Keisen, Nishimura Goun, Hirai Baisen, Tsuji Kako, Nishiyama Suisho, Ikeda Yoson, Konoshima Okoku, Yamamoto Shunkyo, Mori Ippo, Tokuoka Shinsen, Tsuchida Bakusen, Irie Hako, Matsubayashi Keigetsu, Sakai Sanryo, Omoda Seijyu, Kobayakawa Shusei, Hamaya Hakuu, Ikeda Shoen, Ikeda Terukata, Kainosho Tadaoto, Kurihara Gyokuyo, Hashimoto Kansetsu, Ito Shoha, Domoto Insho, Hada Teruo, Otake Chikuha, Otake Kokkan, Munakata Shiko, Ono Chikkyo, Kawai Gyokudo, Ikegami Shuho, Kitou Doshu, Ueshima Hozan, Matsumoto Ichiyo, Kida Yasuhiko, Matsuo Basho, Kawai Sora, Mukai Kyorai, Jiun Sonja, Suio Genro, Sengai Gibon, Sennyo, Kujo Takeko, Yosano Akiko, Otani Kubutsu, Shimizu Kosho, Yamamoto Kugai, Sawaki Kodo, Chuho Sou, Tokugawa Tsunayoshi, Ii Naosuke, Tokugawa Ienobu, Shimazu Nariakira, Tokugawa Yoshinobu, Matsudaira Katamori, Nabeshima Kanso, Katsu Kaishu, Yamaoka Tesshu, Takahashi Deishu, Matsudaira Fumai, Otagaki Rengetsu, Tomioka Tessai, Matsunaga Jian, Inukai Bokudo, Aizu Yaichi,Shirai Seiichi, Omura Taiun, Mochizuki Gyokkei, Watanabe Kaiko, Hiragushi Denchu, Kawai Kanjiro, Imamura Shigeko, Koyama Fujio, Katsuno Hanko, Hasegawa Gyokuho, Kikuchi Yosai, Matsumoto Fuko, Itagaki Taisuke, Rai San’yo, Kaburagi Kiyokata, Kikuchi Keigetsu, Yokoyama Taikan