Catalogue Vol,12

Issued in March 2021

<Artists>

Maruyama Okyo, Daiten Kenjo, Nagasawa Rosetsu, Mori Sosen, Mori Tetsuzan, Yoshimura Kokei, Yamaguchi Soken, Ganku, Hanabusa Itcho, Mikuma Shiko(Katen), Murase Koutei, Kakizaki Hakyo, Shiba Kokan, Sakai Hoitsu, Kano Tan’yu, Nakamura Hochu, Kano Isen’in, Kita Busei, Tani Buncho, Kano Sokuyo, Tosa Mitsunari, Tosa Mitsusada, Tosa Mitsubumi, Ukita Ikkei, Ike Taiga, Tanomura Chikuden, Hirose Gyokuso, Hine Taizan, Nakabayashi Chikuto, Yamamoto Baiitsu, Okamoto Shuki, Gessen, Raiho of Obaku, Yamamoto Kinkoku, Muramatsu Ikou, Fukuda Hanko, Tsuyuki Sekimon, Tetsuo Somon, Fujimoto Tesseki, Kusakari Shokoku, Shiokawa Bunrin, Kondo Shosen, Kobayashi Kiyochika, Shibata Zeshin, Kawanabe Kyosai, Tanomura Chikuden, Kano Hogai, Shimomura Kanzan, Saigo Kogetsu, Kawabata Gyokusho, Kawai Gyokudo, Imao Keinen, Yamamoto Syunkyo, Tsuchida Bakusen, Murakami Kagaku, Sakakibara Shiho, Ono Chikkyo, Kobayakawa Syusei, Tokuoka Shinsen, Kondo Koichiro, Ikeda Yoson, Shima Seien, Maruyama Banka, Tomita Keisen, Yoshimura Houryu, Nishiyama Suisho, Kuki Moritaka, Takuan Soho, Shokado Shojo, Hyakusetsu Genyou, Jiun Sonja, Kobayashi Issa, Abe Masakiyo, Kennyo(Kosa), Uesugi Yozan, Nagasawa Roho, Murata Shinpachi, Kawai Tsuginosuke, Nabeshima Kanso, Mutsu Munemitsu, Kido Shogiku, Tomioka Tessai, Maehara Issei, Shibusawa Eiichi, Fukuzawa Yukichi, Ito Hirofumi, Nakamura Fusetsu, Nogi Maresuke, Togo Heihachiro, Yoshida Shigeru, Shirai Seiichi, Shimizu Kosho, Inukai Bokudo, Yamamoto Kouitsu, William Merrell Vories, Munakata Shiko, Aizu Yaichi, Reizei Takechika, Miwa Kyuwa, Takahashi Soan, Manabe Tatsuji