Catalogue Vol.13

Issued in October 2021

<Artists>
Maruyama Okyo, Ito Jakuchu, Nagasawa Rosetsu, Yosa Buson, Soga Shohaku, Ganku, Tosa Mitsuoki, Mori Sosen, Sakai Hoitsu, Watanabe Nangaku, Hara Zaichu, Kano Tan’yu, Kano Shosen’in, Kano Baishun, Kano Naonobu, Kano Norinobu, Nakai Shoen, Minagawa Kien, Ikeda Koson, Matsumura Keibun, Goshun, Yamaguchi Soken, Kakizaki Hakyo, Hanabusa Itcho, Hijikata Torei, Shiokawa Bunrin, Nemoto Yuga, Kawamura Jakugen, Ike Taiga, Tani Buncho, Nakayama Naruchika, Hirose Taizan, Watanabe Kazan, Okamoto Shuki, Nakabayashi Chikuto, Yamamoto Baiitsu, Tanomura Chokunyu, Tajika Chikuson, Murayama Hanboku, Yamamoto Kinkoku, Taigado Geppo, Yoneyama Bokuan, Shibata Zeshin, Noguchi Shohin, Kishi Renzan, Oki Kangaku, Ono Unpo, Kano Hogai, Shimomura Kanzan, Maeda Seison, Watanabe Seitei, Takehisa Yumeji, Uemura Shoen, Takeuchi Seiho, Domoto Insho, Ishizaki Koyo, Ohashi Suiseki, Mio Goseki, Kodama Kibou, Kimura Buzan, Kubota Shosui, Okumura Kyoho, Mori Kansai, Imao Keinen, Kamoshita Choko, Kishi Chikudo, Matsumoto Fuko, Kawabata Gyokusho, Komuro Suiun, Yamada Shinzan, Imai Keijyu, Ogawa Usen, Kondo Koichiro, Ono Chikkyo, Takasawa Keiichi, Ashikaga Yoshimitsu, Takuan Soho, Shokado Shojo, Kumazawa Banzan, Rai San’yo, Daiten Kenjo, Sato Issai, Niwa Bankanshi, Tsutsui Masanori, Sugita Genpaku, Matsudaira Fumai, Matsudaira Gettan, Emperor Komei, Ii Naosuke, Saigo Nanshu, Okubo Toko, Yoshida Shoin,Takasugi Shinsaku, Murata Shinpachi, Matsuura Takeshiro, Shima Yoshitake, Maehara Issei, Murata Seifu, Yamauchi Yodo, Shibusawa Eiichi, Yamaoka Tesshu, Yamamoto Isoroku, Aizu Yaichi, Kaga Chiyo-ni, Kobayashi Issa, Masaoka Shiki, Emperor Taisho, Nakabayashi Chikkei, Jiun Sonja, Sengai Gibon, Otani Kozui, Kaneko Daiei, Otani Koson, Kujo Takeko, Yamamoto Kugai, Rash Behari Bose, Fukuzawa Yukichi, Inukai Bokudo, Kumagai Morikazu, Tokutomi Soho, Sekino Seiun, Tsuchida Bakusen, Komura Taiun, Miki Suizan, Tokuda Rinsai, Kano Eino, Matsubayashi Keigetsu, Sokuhi Nyoitsu, Ohara Donshu, Ikeda Shoen