null
Catalogue

The catalogue of our latest collecion of Japanese antique art works are issued annually.
We offer it for free. Please fill in the ‘Order Form‘ below or email us to require.

Our latest catalog”Vol.17″ is now available for download.
Click the button below to download the PDF.
Please take a look.

Catalogue Vol,17

Issued in October 2023

<Artists>
Maruyama Okyo, Nagasawa Rosetsu, Mori Sosen, Yamaguchi Soken, Watanabe Nangaku, Maruyama Otai, Hara Zaichu, Ito Jakuchu, Ito Jakuen, Soga Shohaku, Ike Taiga, Yosa Buson, Katayama Yokoku, Naba Rodo, Ganku, Kishi Renzan, Yamamoto Baiitsu, Ishiko Yurin, Nakabayashi Chikuto, Kino Baitei, Nakabayashi Chikkei, Tani Buncho, Sakai Hoitsu, Kameda Bosai, Yamamoto Kinkoku, Noro Shoseki, Sakagami Kiou, Masuyama Sessai, Asai Ryuto, Oda Kaisen, So Shizan, Watanabe Gentsui, Kano Tan’yu, Shokatsu Kan, So Shiseki, Watanabe Kazan, Hitomi Shoka, Kano Yasunobu, Kano Tsunenobu, Kano Tanshin(morimichi), Kano Yosen’in Korenobu, Sakai Oho, Hanabusa Itcho, Ukita Ikkei, Yokoyama Seiki, Minagawa Kien, Raiho of Obaku, Taisei of Obaku, Hirose Taizan, Inooka Osen, Kinoshita Itsuun, Egami Keizan, Totoki Baigai, Hine Taizan, Gessen, Hashimoto Gaho, Kawai Gyokudo, Terasaki Kogyo, Hishida Shunso, Kimura Buzan, Shimomura Kanzan, Ito Shinsui, Ikeda Terukata, Kawanabe Kyosai, Ikegami Shuho, Kobori Tomoto, Otake Kokkan, Takahashi Oshin, Yazawa Gengetsu, Ohashi Suiseki, Otake Chikuha, Fujii Chouko, Watanabe Seitei, Tanaka Hakuin, Imao Keinen, Yamamoto Shunkyo, Kikuchi Keigetsu, Tsuchida Bakusen, Yamaguchi Kayo, Konoshima Okoku, Kobayakawa Shusei, Fusen Tetsu, Ishizaki Koyo, Hashimoto Kansetsu, Kitano Tsunetomi, Kitani Chigusa, Matsubayashi Keigetsu, Matsumoto Yoshiki, Kato Eishu, Kikuchi Hobun, Nishiyama Suisho, Sakakibara Shiho, Hibino Hakkei, Takamitsu Kazuya, Kobayashi Kiyochika, Outei Kinsho, Kodama Katei, Hosokawa Takakuni, Hoshina Masayuki, Tokugawa Yoshimune, Katsu Kaishu, Abe Masatsune, Hori Toshihiro, Morikawa Kyoriku, Takarai Kikaku, Kaga Chiyo-ni, Kou Yugai, Hosoi Heisyu, Tokugawa Yoshinobu, Matsudaira Katamori, Saigo Nanshu, Kusaka Genzui, Takechi Hanpeita, Sima Yoshitake, Takahashi Deishu, Sato Issai, Nukina Kaioku, Inukai Bokudo, Shibusawa Eiichi, Yamamoto Isoroku, Kumagai Morikazu, Hirata Goyo, Imai Keiju, Shibahara Gisho, Tosa Mitsumochi, Yamamoto Koitsu, Koyama Eitatsu, Nakamura Shuntei, Tani Shun’ei, Nakada Sandou, Sakai Tadazane, Fujimoto Tesseki, Kazuki Yasuo, Murakami Kagaku, Irie Hako, Ishikawa Tairo

Back Number

Request Catalogue

Your name(Required)
Post code
Address(Required)
Phone number(Required)
Email address(Required)
your age
under 20 years20-29 years30-39 years40-49 years50-59 years60-69 years70 years and above
Occupation
Artists or genre you are interested in
Comments
Please answer the easy question