null
Catalogue

The catalogue of our latest collecion of Japanese antique art works are issued annually.
We offer it for free. Please fill in the ‘Order Form’ below or email us to require.

(日本語) 目録第11号

Issued in October 2020

<Artists>
Maruyama Okyo, Daiten Kenjo, Kobori Souyu, Nagasawa Rosetsu, Mori Sosen, Yamaguchi Soken, Watanabe Nangaku, Ito Jakuchu, Sakai Hoitsu, Yamamoto Koichi, Tosa Mitsuoki, Suzuki Kiitsu, Kakizaki Hakyo, Yamaato Kakurei, Maruyama Oryu, Hara Zaichu, Onishi Chinnen, Cho Gessho, Shibata Zeshin, Tani Buncho, Reizei Tamechika, Ike Taiga, Ono Ranzan, Watanabe Kazan, Okamoto Shuki, Sugai Baikan, Haruki Nanko, Yamamoto Baiitsu, Uragami Shunkin, Takarai Kikaku, Kou Sukoku, Inoue Shiro, Fukuhara Gogaku, Hanabusa Itcho, Kuwagata Keisai, Totsuka Meikei, Kawanabe Kyosai, Jyofu, Kano Tsunenobu, Kano Naonobu, Kano Eigaku, Kano Isshin, Kozone Kendo, Kishi Chikudo, Yamamoto Shunkyo, Kikuchi Hobun, Takeuchi Seiho, Shimomura Kanzan, Sakakibara Shiho, Ito Shinsui, Kawai Gyokudo, Murakami Kagaku, Kitano Tsunetomi, Kiriya Senrin, Arao Kanpo, Shimooka Renjo, Odake Chikuha, Matsubayashi Keigetsu, Nousu Kousetsu, Hirai Baisen, Domoto Insho, Suzuki Shonen, Matsubayashi Settei, Sugi Chouu, Nakamura Fusetsu, Ito Shoha, Shibata Shinya, Amakusa Shinrai, Ogawa Usen, Munakata Shiko, Nishiuchi Toshio, Sato Katsuhiko, Tanikado Hisaharu, Machi Shunso, Takuan Soho, Niiro Tadakatsu, Kano Tan’yu, Konoe Nobutada, Date Yoshimura, Matsudaira Fumai, Kano yosen’in, Otagaki Rengetsu, Goshun, Sakai Hoitsu, Ryokan, Yamamoto Inan, Jiun Sonja, Jyakugon, Mokuan Shoton, Sengai Gibon, Kobayashi Issa, Fugai Honko, Fuzoan Ryukei, Saigo Nanshu, Yokoi Shonan, Shimazu Hisamitsu, Sato Issai, Katsu Kaishu, Kimura Kaishu, Iwase Chushin, Takahashi Deishu, Inoue Kaoru, Nogi Maresuke, Yagioka Shunzan, Natsume Soseki, Fukuzawa Yukichi, Kaneko Daiei, Shibusawa Eiichi, Rash Behari Bose, Inukai Bokudo, Ishiwara Kanji, Yonai Mitsumasa, Yamamoto Isoroku, Masaoka Shiki, Kawahigashi Hekigoto, Nakamura Kusatao, Doi Bansui, Yanagi Soetsu, Kumagai Morikazu, Nakagawa Kazumasa, Matsunaga Jian, Shirai Seiichi, Kobayashi Ichizo, Matsushita Konosuke, Kujo Takeko, Otani Kubutsu, Yamamoto Kugai, Kaneko Daiei, Tachibana Taiki, Kawai Kanjiro, Iwasa family, Ii Naosuke, Hiragushi Denchu, First generation Suwa Sozan, Bernard Leach, Taniguchi Kokyo, Fujii Gyokushu, Morikawa Sobun, Umemura Keizan,Mori Shozan, Tsuji Kako, Mori Shungaku

Back Number

Request Catalogue

Your name(Required)
Post code
Address(Required)
Phone number(Required)
Email address(Required)
your age
under 20 years20-29 years30-39 years40-49 years50-59 years60-69 years70 years and above
Occupation
Artists or genre you are interested in
Comments
Please answer the easy question